a>b
type: abstract 110
7x7
 • Soul city
 • Test
 • Orion
 • Faktorpäikese parimad plekid
 • Logos
 • Mitteduaalsed algoritmid
 • Crypto Comet 2
 • Karneval
 • Minu sein minu akendega
 • Ilmatsalu 3, Tartu
 • Digitaaletnograafiline krüptoloogia (Jumala tee on kõrgem inimese teest)
 • Keegi piilub
 • Muretu maailm
 • 1971. aasta suvehommikul peale suurt udu maantee äärde jõudes
 • Saladus CD bitiradade vahel
 • 3d9
 • Tema ja mina
 • 17
 • Nimetu 2
 • type: ambient 110
       
 • Techno
 • Ambient experiment
 • Kevad
 • Seefeel I; Seefeel II
 • Aphex 4A; Aphex 4B; Aphex 4C; Aphex 4D; Aphex 4D Industrial; Twin 5A; Twin 5B; Twin 5C; Aphex Twin 9A; Aphex Twin 9B; Aphex Twin 9C
 • Building 05316
 • Analogue Bubblebath 4
 • EmptiEd cities
 • ORBVS 2000/2001
 • type: math 110
       
 • 2007
 • Analüüs algebras
 • Konspekt
 • Otsesummad seoses
 • Ühend (matemaatiline valem)
 • Loogica
 • Päikeseloojang kusagil Los Angelese lähedal metsas 1961. a. suvel
 • Pii (matemaatiline sümbol)
 • y = f(x)
 • a>>b
  type: abstract 101
       
 • (Nimetu nr. 20)
 • Kirjad
 • Tühjus
 • 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
 • type: ambient 101
       
 •      
 •      
 • Orbclock
 • A huge evergrowing pulsating brain that rules from the centre of the ultraworld and the elements of orb. echo 27 minimal mix
 • type: math 101
  Riivo - Karol
 • Eeee (matemaatilised sümbolid)
 • Protsess
 • dx
 • e-echo
 • a>>>b
  type: abstract 100
       
 • Nimetu 15
 • Abstraktne?
 • Ajalaternad ajatänaval
 • Sky
 • type: math 100
       
 • IV
 • Tihhonovi regulariseerimismeetod
 • 8139
 • QED
 • type: other 100
       
 •      
 •      
 •      
 • Minu puu
 • a<b
  type: abstract 010
       
 •      
 •      
 • Nimetu 16, Nimetu 17
 • Nimetu 13
 • Nimetu 9
 • Alone
 • Nimetu 5
 • Nimetu 4
 • Thinking
 • type: math 010
       
 •      
 •      
 •      
 • Napier
 • a<<b
  type: abstract 001
       
 •      
 •      
 •      
 • Nimetu 19
 • Nimetu 18
 • Winter
 • Nimetu 12
 • Nimetu 11
 • Nimetu 14
 • Conclusion
 • Nimetu 4
 • Nimetu 6; Nimetu 7
 • Star-7; Star-9; Star-11; Star-13; Star-15
 • Cloud-machine
 • Disaster
 • Errorlines
 • Nimetu 10
 • Nimetu 8
 • Nimetu 1
 • a<<<b
  type: abstract 000
       
 •      
 •      
 • Pyramid
 • Structure of the planet

 •   Olen sündinud 1980 ja pilte joonistanud u. 10. eluaastast alates. Kõndides ringi, otsin ma alateadlikult ideesid, saades inspiratsiooni monotoonsest majaseinast, loodusest, ambient-muusika plaadi ümbrisest, isegi unenägudest. Ma joonistan just _selliseid_ pilte sellepärast, et need meeldivad _mulle_ - teiste arvamus mulle palju korda ei lähe. Siiski ei tee ma neid pilte ainult endale.
  Peaaegu igasse pilti alates 1996. a. ja eriti alates 1999. a. olen pannud mingi mõtte või idee, mis on mõnikord vägagi varjatud ja mida peale minu keegi ei suuda leida või mõista, isegi aimata mitte, et pildis on midagi peidus. Paljudes piltides on midagi kodeeritud, mingi salakiri või lihtsalt mingi range algoritm, millega on tekitatud näiline juhuslikkus.

  I've born in 1980 and have drawn pictures since I was about 10. Walking around, I subconciously try to find ideas, getting inspiration from monotone walls of buildings, nature, artwork of ambient music albums, even dreams. I make just exactly pictures like _these_, because _I_ like them - others opinion doesn't mean me much. Nevertheless, I don't make them only for myself.
  In almost every picture since 1996 and especially after 1999 I have put some thought or idea, which is sometimes very hard to find and which cannot be understand or be found except me, one might even not to start think that something is hidden. In many pictures there is something coded, in a secret language or there's simply some kind of an algorithm, by means of which the seemingly randomness is created.

  Alates 01.01.02.