Nimi / Name
Suurus / Size 105 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 1999
Kommentaar / Comments Muuseas, see valem on tõesti õige ja täpne selle pildi kohta! Enne tegin pildi, siis tuli kogemata mõte see pilt hulgateoreetiliselt ära kirjeldada. K selles valemis on üks rosett või elementaarmuster ja see valem kirjeldab mustaks värvitud pinda.
By the way, this formula really describes this picture! I made a picture before and then I thought I could describe this picture set-theoretically. K is one rosette or elementary ornament and this formula describes the black painted part of picture.