Nimi / Name Test one, Test two, Test three / Test üks, Test kaks, Test kolm
Suurus / Size 120 KB, 96 KB, 108 KB / <A4
Tegemisaeg / When finished 20.08.2006, 03.09.2006, 17.01.2007
Kommentaar / Comments Võtsin töö juures kasutusele kolmnurkse hiirealuse, mille põhjas oli omapärane paber, mis tuli enne ära tõmmata. See paber oli kena ja ma ei tahtnud seda niisama ära visata. Tulemused on näha. "Test one" ruumilisuse efekt on märkimisväärne! Ei osanud seda ette arvata, et see nii "elavaks" muutub. "Test two" ja "Test three" tumedam versioon on siin ja siin. Ja lõpuks pilt sellest, kuidas ma nad oma töökohas üles seadsin.
I wanted to use a mousepad for my mouse in work, it was triangular. It had a paper on the lower side which I had to take off. That was a nice paper and I didn't want to just throw it away. Here are the results. The three-dimensional effect of "Test one" is remarkable! I didn't know that the picture becomes so "alive". Darker versions of "Test two" and "Test three" are visible here and here. And in the end the view of how I put them on the wall at work.