Nimi / Name ORBVS 2000/2001
Suurus / Size 74 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 08.01.2001
Kommentaar / Comments Teine pilt Orbi teemal. Juhuslikkuse sain panganumbritest. Peale kolme samba tegemist lasin fantaasial lennata...
The second picture about Orb. I got the randomness from my internet bank numbers. After making three columns I let my fantasy go...