Nimi / Name EmptiEd cities / Tühjendatud linnad
Suurus / Size 45 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 07.06.2001, idee: 01.05.2001
Kommentaar / Comments Viide Future Sound of Londoni albumile "Dead Cities".
A link to Future Sound of London album "Dead Cities".