Aphex Twin 459
Selle seeria pilte tegin aasta 2001 teise poole sees. Esialgse idee sain Aphex Twini albumilt "Selected Ambient Works vol. II", mille olin hiljuti just saanud. Algul oli mõte teha vaid üks pilt, aga seda tegema hakates, lihtsalt olles need ringid ära tõmmanud (seekord enda suva järgi), nägin, et juba toosama algne tulemus oli oivaline. Nii tegin sellest koopia, tõmbasin harilikuga jooned ja tekkis pilt Aphex 4A (pealkirjad panin küll kõige lõpus, et tekiks süsteem). Siis tõmbasin mõned jooned ringide sisse ära, tegin koopia, ja sellest esimesena nimetatud koopiast tegin jälle uue pildi (sinna peale joonistades), tekkis Aphex 4B jne. Olin eelnevalt välja arvutanud ja peale seda ka välja joonistanud kõikvõimalikud kombinatsioonid kriipsude paigutustest 4 kaupa ringi sees (kus on üldse 8 võimalust (sest ma olin teinud nii, et jagasin ringi 8 osaks, kuhu jooni tõmmata)). Siis tegin teistmoodi, kuid sama analoogiaga pildi (ringid kandsin peale teistmoodi ja arvutasin ning joonistasin välja variandid 5 joonega) ja hakkasin tollest ka koopiaid tegema. Nii tekkisid Twin-pildid. Täiesti ootamatu ja suur juhus oli aga see, et kui võtta 4 kriipsuga ringide võimalused (kombinatsioonid 8-st 4 kaupa, 70 tk.) ja 5 kriipsuga ringide võimalused (kombinatsioonid 8-st 5 kaupa, 56 tk.), siis nende summa 126 oli täpselt seesama, kui palju neid 5-sendilise mündi läbimõõduga ringe normaalselt paberile ära mahtus. Tänu sellele oli väga kerge teha selle seeria kolmandat osa, kus on kõikvõimalikud kombinatsioonid 8-st 4 ja 5 kaupa korraga olemas (segamini). Pilt, mis ma kõige alguses kavandasin, ongi viimane, Aphex Twin 9C. Need pildid on ühed õnnestunumad, mis ma olen teinud (idee poolest).
This series of pictures I made in the second half of 2001. I got the main idea from Aphex Twin album "Selected Ambient Works vol. II" which I had just bought. In the beginning I planned to make just one picture, but when I started with it, by having simply drawing those circles (this time by my "own" randomness), I saw the result was amazing. So I made a photocopy of that picture, drew the lines with pencil and that's picture Aphex 4A (headlines for pictures I put in the end - then I have a system). Then I drew some lines into the circles (onto the copy), made a copy again and from the first-mentioned copy in this sentence I get a new picture by drawing more lines onto it - Aphex 4B and so on. I had previously calculated and after that also drawn all possible combinations of 4 lines in the circle (where is 8 possible places for 4 lines). Then I made a different picture with the same analogy (I put circles with another randomness and calculated and drew all combinations with 5 lines in 8 possbile places) and also made copies after I had done something. In this way Twin-pictures were made. Very surprisingly I noticed (it's a big big coincidence), that when to take all possibilities for 5 lines (combinations from 8 by 4, =70) and all popssibilities for 5 lines (combinations from 8 by 5, =56), then their sum 126 is exactly the same number of how much circles (drawn with 5-cent coin) it is possible to draw to an A4 paper. Thanks to this it was very easy to make the third part of this series, where are all the possibilities of circles with 4 and 5 lines in the same time (mixed together). The picture I planned to do in the beginning is the last one, Aphex Twin 9C. These pictures are one of the most well-done I have ever done (by the idea).

1. osa / Part 1 - Aphex 4

 

Nimi / Name Aphex 4A
Suurus / Size 58 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 01.07.2001
Kommentaar / Comments Nagu öeldud, esimene variant enne ringidesse joonte tõmbamist. Ilus, meenutab mulle kuuekümnendaid.
As said before, the first variant before drawing lines into the circles. It's nice, reminds me sixties.

 

Nimi / Name Aphex 4B
Suurus / Size 78 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 15.07.2001
Kommentaar / Comments See on algoritmiline töö. Sellist juhuslikkust, nagu see esineb nende väikeste ja suurte joonte näol ringide vahel, poleks ma ise osanud välja mõelda. Aga mõtlesin algoritmi ja vastavalt sellele tõmbasin ka jooned.
This is an algorithmic picture. That kind of randomness of the little and bigger lines between circles I couldn't think by myself. But I worked out the algorithm and according to this I drew the lines.

 

Nimi / Name Aphex 4C
Suurus / Size 77 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 30.09.2001
Kommentaar / Comments Võib-olla oli esimene variant sellest tööst veidi parem...
Perhaps the first variant of this work was a bit better...

 

Nimi / Name Aphex 4D
Suurus / Size 77 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 14.10.2001
Kommentaar / Comments See algoritmiline pilt tuli väga väga kena välja!
This algorithmic picture is very very nice!

 

Nimi / Name Aphex 4D Industrial
Suurus / Size 74 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 14.10.2001
Kommentaar / Comments Täiendatud eelmine pilt. Miks selline nimi? Sest kui olin need jooned lisanud, meenutas see väga ühte Aphex Twini plaadi "Selected Ambient Works Volume II" lugu "ropes".
Previous picture complemented. Why that name? When I had drawn those lines it all quite reminded me a song from Aphex Twin's album "Selected Ambient Works Volume II", namely "ropes".

 

Nimi / Name Aphex 4DC
Suurus / Size 80 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 30.11.2004
Kommentaar / Comments Hilisem täiendus.
Later addition.

 

2. osa / Part 2 - Twin 5

 

Nimi / Name Twin 5A
Suurus / Size 81 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 14.07.2001
Kommentaar / Comments See on samuti algoritmiline töö. Meenutab mulle tugevalt kuuekümnendaid. Just selle mustri tõttu, mis on väga sarnane sellega, mis oli sööklate kardinatel kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel siin Eestis.
This is also an algorithmic picture. Reminds me strongly sixties. Because of the pattern of big curtains in eating-houses or canteens in seventies and sixties here in Estonia.

 

Nimi / Name Twin 5B
Suurus / Size 62 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 26.08.2001
Kommentaar / Comments Taas algoritmiline töö. Ülesanne: leia see algoritm nii sellelt kui ka teistelt piltidelt, st. see seaduspära, mis tuleneb ringidest ja mille põhjal on joonistatud väikesed ringid (väikesed jooned teistel algoritmilistel piltidel).
Again an algorithmic work. An exercise: try to find this algorithm from this picture and also from other pictures. That means the principle by which the little circles (little lines in other algorithmic pictures) are drawn.

 

Nimi / Name Twin 5C
Suurus / Size 70 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 16.08.2001
Kommentaar / Comments Mõistagi algoritmiline. Naturally algorithmic.

 

3. osa / Part 3 - Aphex Twin 9

 

Nimi / Name Aphex Twin 9A
Suurus / Size 83 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 02.12.2001
Kommentaar / Comments Sellega hakkab pihta viimane osa suurest seeriast. See muster sellel pildil on äärmiselt meeeldiv! Vist üks paremaid, millega olen hakkama saanud.
This one is for start of the thirt part of this series. I extremely like this pattern! It's probably one of the best ones I've ever done.

 

Nimi / Name Aphex Twin 9B
Suurus / Size 86 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 02.12.2001
Kommentaar / Comments Veidi täiendatud eelmine, kuigi tulemus pole enam nii hea.
Little complemented previous, but the result is not that good anymore.

 

Nimi / Name Aphex Twin 9C
Suurus / Size 108 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 02.12.2001
Kommentaar / Comments Finish! See on siis lõpuks see pilt, mida ma kõige alguses endale ette kujutasin.
Finish! So finally this is the picture I imagined once in the beginning.