Nimi / Name Riivo - Karol
Suurus / Size 114 KB / A3
Tegemisaeg / When finished 17.03.2002-20.05.2002, idee: 25.02.2002
Kommentaar / Comments Inspiratsiooni selle pildi tegemiseks sain ülikoolis õpitavast ainest "Automaadid ja formaalsed keeled". Siin on näha esmalt Turingi masin, siis produktsioonide hulk minu poolt genereeritud grammatikast ja lõpuks derivatsioon. Kuigi derivatsioon ise ei oma matemaatiliselt ise mingit erilist mõtet, olen selle teinud just selliseks, et lihtsalt illustreerida derivatsiooni. Karol on minu toanaabri nimi ühikas. Pildil vajutades on näha suurem versioon.
Inspiration for this picture I got from university where I studied "Automata and formal languages". Here is the Turing machine, then the set of productions and finally the derivation. Although the derivation does not have any mathematical sense I made it just like that for illustrating the process of derivation. Karol is my roommate in hostel. By clicking the picture a larger version can be seen.