Nimi / Name dx
Suurus / Size 121 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 1998
Kommentaar / Comments Sellel pildil on lahendatud kolm mittelineaarset harilikku diferentsiaalvõrrandit. Ja päris korrektselt, õigete vastustega. Midagi paistab neist aga läbi... Siin on näha minu tolleaegne (1997-2000) käekiri, mis oli vasakule kaldu (ise muutsin selliseks) ja mida ma siiani mõikord kasutan, kui meeldib.
Here is solved three nonlinear ordinary differential equations. And correctly, with right answers. But something shines through... You can see my handwriting (1997-2000), which was sloped to the left (I changed it myself) and which I still use sometimes when I like.