Nimi / Name Tihhonovi regulariseerimismeetod / The regularization method of Tihhonov
Suurus / Size 167 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 2000
Kommentaar / Comments Selle pildi põhjaks on Linux'is StarOffice'is trükitud matemaatikavalem salvestatuna Word 97 formaati ja välja trükituna Windowsis Wordis. Jama kui palju. Selle peale on kirjutatud programm (võetud raamatust, mida kirjeldasin eelmise pildi juures) Tihhonovi regulariseerimismeetodi kohta (ikka integraalvõrrandite kohta) ja servadesse on kirjutatud hästi lohaka ja kiire käekirjaga integraalvõrranditega seonduvaid definitsioone matemaatikaleksikonist.
The background of this picture is a formula made in Linux's StarOffice saved to Word 97 format and printed in Windows in Word. A lot of garbage. On it there is written a computer program (taken from tha same green Russian book I described in last picture's comments) for realizing the regularization method of Tihhonov (still about integral equations) and to the edges there are quickly and roughly written some definitions about integral-equations from the lexicon of mathematics.