Nimi / Name QED
Suurus / Size 156 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 1999
Kommentaar / Comments Sellel pildil on tõestatud üks variant ühest hulgateooria tähtsast teoreemist (valikuaksioom). Ka teoreem on alguses sõnastatud. Võtsin selle raamatust "Algebra I", Mati Kilp, Tartu 1998. Oli täiesti hea juhus, et see teoreem nii täpselt ära mahtus.
Here is proved a variant of a set-theoretical theorem (axiom of choice). The theorem itself is formulated in the beginning. I took it from the book "Algebra I", Mati Kilp, Tartu 1998. It's a good luck that this theorem fit so well on this paper.