Nimi / Name IV / IE
Suurus / Size 160 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 2000
Kommentaar / Comments Siia segasin kokku algebra ja ühe programmi tulemused ühest suurest rohelisest venekeelsest integraalvõrrandite raamatust (mis on olemas Tartu Ülikooli raamatukogus avariiulil), välja antud umbes 1986. Selle ümber on väikesed osad inverssete poolrühmadega seotud tõestustest raamatust "Algebra II", Mati Kilp, Tartu 1998. "IV" on lühend sõnast "integraalvõrrand".
I mixed here algebra and the results of a program from a big green Russian book about integral equations (which I found in the Library of University of Tartu in an open shelf), published about 1986. Around there are little parts of proofs related to inverse semigroups taken from "Algebra II", Mati Kilp, Tartu 1998. "IE" is a short form of "integral equation".