Nimi / Name 8139
Suurus / Size 273 KB / A4
Tegemisaeg / When finished 1999
Kommentaar / Comments Siin peaks olema 8139 arvu järjest kirjutatuna kaks korda üle paberi (st. 1-8139 ja siis 1-8139 uuesti). Aga kindlasti läks kusagil midagi sassi... Mõtlesin, et võtan selle aine, diferentsiaalgeomeetria, aga liiga kohutav tundus  :) Võtsin aasta hiljem.
Here should be 8139 numbers written twice over the paper (ie. 1-8139 and then 1-8139 again). But I certainly made a mistake somewhere... I thouhgt I'll take this to course, differential geometry, but it seemed too awful  :) I took it a year later.