Nimi / Name Nimetu / Unnamed
Suurus / Size 166 KB / ~A4.5
Tegemisaeg / When finished [~1994-1995]
Kommentaar / Comments Selle tegin kas 8. või 9. klassis, isegi hinne 5 on taga olemas, kuigi teistpidi, kui ma ise olen sinna enda nime kirjutanud. Millegipärast on selle pildi klassis joonistamise moment meelde jäänud. Võib-olla oli see siiski kodutöö, enam ei suuda meenutada.
I made it in 8th or 9th class in primary school, also the mark 5 is on the other side of the picture, although upside down if to compare with how I have written my name. Somewhy I still rememeber that moment when I drew that picture in the classroom. But perhaps that was a homework anyway, I cant't remember.