#4+$\3 __ 700>$5 *$51< __ *$$51/4 <4+5 __ /4551> 4?5+\4<+ <1+y
Vaimulik varasalv - jutlused kuulamiseks *4915+/447 a=axa, x=xax
5+0\y __ 7$9$ *4+3*44+1/4, fyy51/4, 4\_$+1 94773\y __ 9473\11 !\0|3<+ +4771## !05+<4\> __ !\0|3/+ +4771##4 !05+/44\+
...4 blue rooms to orb blue room... 74$7$/44*4+ .:_..-::-_._._..:..__.._:::.:---:._::--:--__ !-0+09\4!-5 __ f0+09473\11